HomeContact
2013-2014 Birmingham Chinese Festival Association Board

President
  Mary Zhou   
Vice President
   David He  
Treasury
   Scotty Colson  Phone: 205-254-2872E-mail Address: Scotty.colson@ci.birmingham.al.us (Economic Development Rep, Mayor Office, City of Birmingham)
Secretary
   Yiqing Xu  


Board Committees:
   Entertainment Committee - Bin Wang, Qu Yu
   Fundraising Committee -Amy Chen, Yuanyuan Ma, Xinhua Yin
   Facilities/Floor Plan/ - Allan Staib E-mail Address: allan_staib@hotmail.com
   Volunteer Committee - Bing Xue, Fangjian Guo, Tianqi Lu
   Food/ Beverage Committee - Xinhua Yin, Rongbao Li
   Asset & Decoration Committee - Xuemei Bai, Manhong Hu
   Vendor Booth Committee - Leda Summer E-mail Address: ledas@leda-international.com ,David He
   Game & Kids Committee - Weiwei Meng, Manhong Hu
   Marketing & Advertise Committee - Mary Zhou, Yiqing Xu, Tianqi Lu
   Dragon & Lion Dance committee - Jianjun Fu, Guanlan Xu, Fangjian Guo
   Photo & Video Committee ¡VBing Xue
   Ticket & Raffle Committee - Yuanyuan Ma, Kristen Greenwood
   Website Committee - Leda SummerE-mail Address:ledas@leda-international.com
   Art Contest Committee - Kristen Greenwood

Birmingham Chinese Organizations
   Birmingham Chinese Festival Association - Mary Zhou  
   Birmingham Chinese Association - Mary Zhou
   Chinese American Business Assoc Birmingham -Harry He  
   UAB Chinese Students and Scholars Association - Fangjian Guo   
   Samford University Chinese Student and Scholars Association ¡V Tianqi Lu   
   Birmingham Chinese Professor Association - Jianhua Zhang  
   U.S. China Peoples Friendship Association - Rose Ellen Stanbery
   Birmingham Sister Cities Commission - Scotty Colson  Phone: 205-254-2277E-mail Address: Scotty.colson@ci.birmingham.al.us
   Birmingham Yuren Chinese School - Yuehua Lin   
   Birmingham Chinese School - Janet Wang 
   Bhm Chinese Garden and Cultral Foundation - Bob Davis  Phone: 205-903-5569E-mail Address: bdavis@bhmasianfound.org