HomeContact
2012-2013 Birmingham Chinese Festival Association Board

President
  Xinhua Yin   Phone: 205-979-6926E-mail Address: jxu@uab.edu
Treasury
   Scotty Colson  Phone: 205-254-2872E-mail Address: Scotty.colson@ci.birmingham.al.us (Economic Development Rep, Mayor Office, City of Birmingham)
Secretary
   Inocencio Chavez  

Executive Board:
   Allan Staib   E-mail Address: allan_staib@hotmail.com
   Amy ChenE-mail Address: swachen@southernco.com
   Jun Xu  E-mail Address: jxu@uab.edu
   Leda Summer   Phone: 205-531-0457E-mail Address: ledas@leda-international.com
   Scotty ColsonPhone: 205-254-2872E-mail Address: Scotty.colson@ci.birmingham.al.us
   Xinhua YinPhone: 205-254-2872E-mail Address: xinhuayin@yahoo.com

Board Committees:
   Entertainment Committee - Bin Wang, Mary Zhou, Leda Summer E-mail Address: ledas@leda-international.com
   Fundraising Committee - Leda Summer E-mail Address: ledas@leda-international.com, Yuanyuan Ma, Xinhua Yin
   Facilities/Floor Plan/ - Allan Staib E-mail Address: allan_staib@hotmail.com, Jun Chen
   Volunteer Committee - Bing Xue, Longbao Li, Qiushi Wang
   Food/ Beverage Committee - Xinhua Yin, Longbao Li, Wei-Chung Lin
   Asset & Decoration Committee - Xuemei Bai, Xiaoying Liu E-mail Address:asset@bhmchinesefestival.org
   Vendor Booth Committee - Jun ChenE-mail Address:Vendorbooth@bhmchinesefestival.org, Leda Summer E-mail Address: ledas@leda-international.com
   Game & Kids Committee - Suzy GuoE-mail Address:Rytrading@aol.comm, Weiwei Meng
   Marketing & Advertise Committee - Leda Summer E-mail Address: ledas@leda-international.com, Yinghui Li, Lisha Li
   Dragon Dance committee - Zhengqin Yang, Qiushi Wang, g Ma
   Photo & Video Committee íV Ling Song, Baogen Lu, Jun Xing
   Ticket & Raffle Committee - Yuanyuan Ma, Kristen Greenwood, Carolyn Lamm
   Website Committee - Leda SummerE-mail Address:ledas@leda-international.com
   Art Contest Committee - Kristen Greenwood

Birmingham Chinese Organizations
   Birmingham Chinese Festival Association - Xinhua Yin  E-mail Address: xinhuayin@yahoo.com
   Birmingham Chinese Association - Rongbao Li
   Chinese American Business Assoc Birmingham -Leda Summer  Phone: 205-531-0457E-mail Address: ledas@leda-international.com
   Chinese Students and Scholars Association - Qiushi Wang   
   Birmingham Chinese Professor Association - Jianhua Zhang  Phone: 205-996-5153E-mail Address: zhanja@uab.edu
   U.S. China Peoples Friendship Association - Rose Ellen Stanbery
   Birmingham Sister Cities Commission - Scotty Colson  Phone: 205-254-2277E-mail Address: Scotty.colson@ci.birmingham.al.us
   Birmingham Yuren Chinese School - Yuehua Lin   
   Birmingham Chinese School - Janet Wang 
   Bhm Chinese Garden and Cultral Foundation - Bob Davis  Phone: 205-903-5569E-mail Address: bdavis@bhmasianfound.org