Home   Contact  
 
 
2009 Chinese New Year Celebration Video


Seletive Performances at Chinese Festiveal

This video is from BCFA 2009 Chinese New Year event. It includes several performances
"The Joy of Dancing" Video

This dance was performed by Birmingham Jasmine Dance Troupe. It's directed by Jun Xu and costume design by Danmin Fu. The dancers are Darry Wu, Ming Yen Chua, Jialian Han, Jun Xu, Caihong Ye, Fuling Zeng, Fu Danmin, Peizhi Zhou,Ge Li, Xiling Wu, Jianhua Zhang, Xiuxian Li,Leda Xia, Dongfeng Cao, Xue Bing, Wuemei Bai.